ขอใบเสนอราคา


Product/Service
Product/Service >>> Fire Extinguisher

Fire Extinguisher


เครื่องดับเพลิง ชนิด ซีโอทู มาตรฐาน UL

Code: 000085
  อีเมล์บอกเพื่อน
น้ำยาโฟม 9 ลิตร

Code: 000086
  อีเมล์บอกเพื่อน
เครื่องดับเพลิง ชนิดเหลวระเหย

Code: 000251
  อีเมล์บอกเพื่อน
เครื่องดับเพลิง ชนิดน้ำอัดแรงดัน

Code: 000252
  อีเมล์บอกเพื่อน
เครื่องดับเพลิงชนิด ก๊าซ ซีโอทู

Code: 000438
  อีเมล์บอกเพื่อน
หลอดไฟล่อแมลง UV-A ชนิดธรรมดา

Code: 000607
  อีเมล์บอกเพื่อน
เครื่องดับเพลิง CLASS D

Code: 000477
  อีเมล์บอกเพื่อน
FIRE ALARM 20 ZONE FA-420

Code: 000544
Price 28,000.00 THB (Ref. 903.23 USD)
  อีเมล์บอกเพื่อน
หลอดไฟล่อแมลง UV-A ชนิดธรรมดา

Code: 000608
  อีเมล์บอกเพื่อน


Total: 9: