ขอใบเสนอราคา


Product/Service
Product/Service >>> Fire Extinguisher

Fire Extinguisher


ไฟฉุกเฉิน MB 03-3ED

Code: 000583
Price 2,600.00 THB (Ref. 83.87 USD)
  อีเมล์บอกเพื่อน
เครื่องดับเพลิงขนาด 50 ปอนด์

Code: 000084
  อีเมล์บอกเพื่อน
เครื่องดับเพลิง ชนิด ซีโอทู มาตรฐาน UL

Code: 000085
  อีเมล์บอกเพื่อน
น้ำยาโฟม 9 ลิตร

Code: 000086
  อีเมล์บอกเพื่อน
เครื่องดับเพลิง ชนิดเหลวระเหย

Code: 000251
  อีเมล์บอกเพื่อน
เครื่องดับเพลิง ชนิดน้ำอัดแรงดัน

Code: 000252
  อีเมล์บอกเพื่อน
เครื่องดับเพลิงชนิด ก๊าซ ซีโอทู

Code: 000438
  อีเมล์บอกเพื่อน
ไฟฉุกกเฉิน DYNO LD-111ED

Code: 000537
Price 2,700.00 THB (Ref. 87.10 USD)
  อีเมล์บอกเพื่อน
เครื่องดับเพลิง CLASS D

Code: 000477
  อีเมล์บอกเพื่อน
FIRE ALARM 20 ZONE FA-420

Code: 000544
Price 28,000.00 THB (Ref. 903.23 USD)
  อีเมล์บอกเพื่อน
ไฟฉุกเฉิน MB 03-3ED

Code: 000582
Price 2,600.00 THB (Ref. 83.87 USD)
  อีเมล์บอกเพื่อน


Total: 11: